Slim leren, hoe doe je dat?

Herinner je je nog een training die je hebt gevolgd? Grote kans dat je de informatie kreeg aangeboden in schriftelijke vorm (map of boek) en op een of meerdere trainingsdagen werd dit cursusmateriaal besproken. Dit noemen we ‘traditioneel leren’: aan de hand van tekst (cursusmateriaal) en een gesproken voordracht (vaak ondersteund door een Powerpoint presentatie) doe je nieuwe kennis op. En pas na de training ga je het geleerde in de praktijk toepassen.

Waarom werkt het oude, traditionele leren niet meer?

Volgens de Amerikaanse futurist, analyst & learning expert Elliott Masie volstaat deze manier van leren niet meer, omdat we andere leerbehoeften hebben dan pakweg 20 jaar geleden. Over Powerpoint zegt hij tijdens een Nederlands congres over leren (2019): ‘Powerpoint zou verboden moeten worden. Als je een uur naar een Powerpoint presentatie kijkt, val je vanzelf in slaap’.

Zijn pleidooi is om uit te gaan hoe de mens tegenwoordig graag wil leren:

‘Steeds meer lerenden willen geen informatie onthouden als dit niet nodig is en ze kijken liever een video dan dat ze tekst lezen. Mensen willen leren op het moment dat ze kennis en vaardigheden nodig hebben (just in time)’.

Never stop learning, because live never stops teaching.

Op welke veranderende leerbehoeften moeten we afstemmen?: (het slimme leren)

Wij nemen het pleidooi van Elliott Masie ter harte en willen graag dat onze deelnemers zo slim mogelijk leren. In onze trainingen houden we daarom rekening met onderstaande zes aspecten, zodat het menselijk brein beter in staat is om de nieuwe informatie op te slaan en te kunnen gebruiken.

  1. Bied informatie in een gevarieerde vorm aan

De leerstof aanbieden in een mix van tekst, beeldmateriaal (plaatjes en video’s), een audio-fragment en eventueel een spelletje zorgt ervoor dat meerdere zintuigen worden aangesproken. Hoe meer zintuigen bij het leren betrokken zijn, des te beter de lesstof wordt onthouden. Verder sluit dit gevarieerde aanbod aan op de verschillen in leerstrategie die we allemaal hebben.

  1. Deel de lesstof op in kleine porties informatie

Het is gebleken dat het beter werkt om nieuwe informatie in kleine porties aan te bieden. Elk portie informatie kan je zien als een LEGO-steentje, dat iets betekent. Dit wordt ook wel ‘micro learning’ genoemd. Op die manier kan je brein de info beter verwerken.

  1. Maak online leren mogelijk

Door digitale tools zoals computers, tablets en mobiele telefoons kun je tegenwoordig heel veel doen op een zelf gekozen moment en locatie. Dit geeft het voordeel dat je in je eigen tempo informatie tot je kan nemen. Dit bevordert de motivatie om te leren en een gemotiveerd persoon onthoudt informatie beter. Door online leren wordt het tevens eenvoudiger om beeld- en geluidsmateriaal toe te passen. De combinatie van online en offline leren wordt ook wel ‘blended learning’ genoemd.

  1. Gebruik een praktijkdag of intervisie om kennis te verdiepen en te verbreden

Met het geleerde aan de slag gaan door oefeningen te doen en echte situaties te bespreken helpt om de nieuwe informatie daadwerkelijk te verankeren in je brein. Je onthoudt namelijk beter als je het letterlijk met heel je lijf oefent (en niet alleen met je hoofd) en als het wordt gekoppeld aan een relevante situatie (ipv een casus).

  1. Direct kunnen oefenen in de praktijk

Om nieuwe informatie goed te onthouden is het belangrijk het zo snel mogelijk in de praktijk te brengen, zodat je in ‘real time’ het nieuwe geleerde eigen kan maken. Om dat te stimuleren werkt het goed om helder omschreven praktijkopdrachten aan te bieden, zodat je heel gericht in de praktijk kan oefenen met de nieuwe leerstof.

  1. Bied de mogelijkheid om de geleerde stof snel terug te vinden

Vaak krijg je tijdens een training meer nieuwe informatie aangeboden dan dat je direct in de praktijk gaat gebruiken. Ook zal je na verloop van tijd de verworven bepaalde informatie gedeeltelijk of helemaal zijn vergeten (Wat overigens heel menselijk is). Om dat probleem op te lossen is het fijn als je informatie terug kunt vinden. Via een online bibliotheek is dit mogelijk, en kan dat nog snel ook.

In de programma’s van The ChangeMasters zijn bovengenoemde elementen opgenomen, zodat onze cursisten op een slimme manier kunnen leren.

Voor bovenstaand artikel over slim leren is gebruikgemaakt van inzichten van:

  • Futurist en learning expert Eliott Masie
  • Learning – development expert Prof. Dr. Filip Dochy die het model ‘High Impact Learning that Lasts’ (HILL) heeft ontwikkeld
  • David A Sousa (neurowetenschapper) en Antonio Damasio (psycholoog) die de grondleggers zijn van de kennis over het breinleren