Een onzichtbare doelgroep wordt zichtbaar

Hoe weet  jij als directeur of schoolleider welke onderwijsprofessionals ondersteuning nodig hebben om duurzaam aan het werk te blijven?

Op veel scholen is het jaarlijkse POP-gesprek de aangewezen setting om het met de medewerker over duurzaam aan het werk blijven te hebben. Of het komt ad hoc in een 1-op-1 gesprek tussen medewerker en leidinggevende aan de orde. Meestal is een ‘werk gerelateerd’ probleem hiervoor de aanleiding.

Via deze gesprekken bereik je slechts een deel van de groep die baat heeft bij ondersteuning om met plezier aan het werk te zijn en blijven. Alleen de medewerkers met ‘zichtbare’ problemen spreek je op deze manier.

Kleine problemen en kikkers

De ‘onzichtbare’ groep onderwijsprofessionals met issues/problemen bereik je echter niet. Kenmerkend voor deze medewerkers is dat ze soms vast lopen in hun werk door bijvoorbeeld hun thuissituatie of hun overvolle agenda. Bij deze groep zijn de problemen relatief klein, de problemen zijn nog niet zichtbaar in het werk en de medewerker zelf praat er ook niet over. Simpelweg omdat het een taboe is om het erover te hebben.

Deze medewerkers kan je beschouwen als een groep kikkers in een pan water die op het vuur staat. De groep went geleidelijk aan de temperatuur van het water, en de meesten blijven in de pan zitten totdat ze tot niets meer in staat zijn. Wellicht een enkele kikker springt eruit als het te heet wordt en daar nog de kracht voor heeft.

The first step in solving a problem is to recognize that it does exist - Zig Ziglar

Hoe mooi zou het zijn om de 'onzichtbare' groep medewerkers te bereiken?

Zodat je ze op tijd uit de pan kan laten springen. Als hun problemen nog relatief klein zijn, weinig impact op het werk hebben en beter oplosbaar zijn!

Met onze pre-preventieve aanpak bereiken wij deze ‘onzichtbare’ doelgroep, die vaak het volgende wil verbeteren:

  • Hun energieniveau;
  • Balans tussen werk en privé;
  • Veel ballen in de lucht willen houden;
  • Omgaan met werkdruk.

Tot de onzichtbare groep horen ook die onderwijsprofessionals die meer in hun mars hebben dan het werk dat ze nu doen. Als schoolleider wil je juist dat deze professionals voor je school blijven werken toch? En hoe mooi zou het zijn om nog (reeds) te ontdekken talenten in je team te hebben, die op een andere plek binnen de school beter floreren.

Deze groep heeft ook baat bij onze programma’s; door vergroting van bewustwording over zichzelf en de werkinhoud die het beste bij hen past.

De onzichtbare doelgroep vormt zichzelf door de volgende aanpak:

  1. Alle medewerkers krijgen het aanbod om deel te nemen aan het programma.
  2. Deelname aan de programma’s is mogelijk zonder goedkeuring van de leidinggevende.
  3. Als het programma de medewerker aanspreekt zal hij/zij deel willen nemen. De groep vormt op die manier zichzelf en wordt ‘zichtbaar’.

Door een van onze programma’s te volgen vergroot de medewerker zijn bewustwording over zijn eigen situatie en hoe die te verbeteren.

Volgens onderzoek is bewustwording een belangrijke stap op weg naar het vergroten van eigen regie van werknemers op hun vitaliteit. En dus ook hun inzetbaarheid (Sturen op eigen regie van werknemers op gezondheid, T. van Vuuren, OU, 2016).

Geïnteresseerd om meer te horen over onze aanpak? Mail dan naar hello@thechangemasters.nl Wij nemen dan contact met je op.